Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa powstało w 2001 r. z myślą o dzieciach i młodzieży mieszkających w dawnym PGR-ze w Krzywej i Jasionce.

Celem Stowarzyszenia było i jest wyrównywanie szans na równy start w życie dzieci z tych terenów.

Duża odległość od ośrodków kultury i brak połączeń autobusowych nie sprzyja uczestnictwu młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych i rozwojowi zainteresowań, dlatego Stowarzyszenie stara się zlikwidować ten problem poprzez swoje działania.