Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa
Nasze dokonania 1. organizacja, wyposażenie i prowadzenie biblioteki
 2. wyposażenie pracowni komputerowej
 3. stworzenie programu świetlicowego "Szkoła po lekcjach - dla Ciebie przez cały dzień", w ramach którego odbywają się popołudniowe zajęcia informatyki, kurs języka angielskiego, tańca towarzyskiego i nowoczesnego, oraz nauka pływania na krytej pływalni w Gorlicach
 4. stworzenie chóru młodszych dzieci z klas I-III, który trenuje Pan Mirosław Bogon, pedagog i muzyk z zespołu Serencza
 5. fundowanie stypendiów dla młodzieży ponadgimnazjalnej (na podręczniki szkolne, bilety autobusowe)
 6. wykonanie placu zabaw, boiska do gry w koszykówkę i szkolnej ostoi przyrody
 7. organizacja dożywiania dzieci oraz tzw. "białych dni", wizyt lekarzy specjalistów
 8. wykonanie centralnego ogrzewania w szkole w Krzywej
 9. wykonanie toalety w budynku szkoły w Krzywej (dotychczas dzieci korzystały z tzw. "wygódki" znajdującej się na podwórku)
 10. organizacja wycieczek do Gdańska, Warszawy i Krakowa
 11. zorganizowanie w lipcu 2001 warsztatów fotograficznych, których owocem jest album fotograficzny "Świat. Fotografie dzieci z Jasionki i Krzywej" oraz wystawy fotograficzne w Gorlicach, Krakowie, Warszawie, Goeteborgu, Wiedniu, Wadowicach, Łodzi i Berlinie
 12. organizacja warsztatów dziennikarskich, teatralnych, muzycznych i literackich w ramach projektu "W Krzywej zwierciadle" (2003/2004), podczas których młodzież z Krzywej i Krakowa wspólnie wydała gazetkę zatytułowaną "Krzyków", pisała scenariusze i kręciła filmy oraz przygotowała przedstawienie teatralne
 13. stworzenie w szkole centrum multimedialnego, gdzie dzieci mogą korzystać z komputerów, skanera, aparatu i kamery cyfrowej
 14. zorganizowanie festynu Dzień w Krzywej (29 maja 2004 r.)
 15. zorganizowanie w Berlinie warsztatów fotograficznych, gdzie dzieci z Krzywej i Jasionki wspólnie z ich niemieckimi rówieśnikami stworzyły własny, indywidualny portret Berlina. Owocem tego przedsięwziecia jest wystawa, która będzie pokazywana w Berlinie i innych miastach europejskich
 16. organizacja wyjazdu ósemki dzieci do Londynu, gdzie przez 9 dni (26 czerwca - 5 lipca) uczyły się języka angielskiego, poznawały kulturę i zabytki Wielkiej Brytanii, nawiązywały nowe przyjaźnie
 17. organizacja wakacyjnych warsztatów garnacarskich prowadzone w miejscowości Czarne przez Jerzego Szczepkowskiego, plastycznych pod okiem studentki ASP w Krakowie, kursów języka angielskiego prowadzonych przez studentki filologii angielskiej UJ