Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa
POSZUKIWACZE BESKIDZKIEGO DZIEDZICTWAJesteśmy w trakcie realizacji projektu pt. "Poszukiwacze beskidzkiego dziedzictwa". Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty muzyczne, teatralne, ceramiczne oraz warsztaty kolażu fotograficznego dla dzieci z Krzywej i Jasionki. Podsumowaniem projektu będzie koncert, przedstawienie oraz wystawa wykonanych prac.

Informacje o projekcie będziemy zamieszczać na stronie internetowej oraz na naszej stronie na facebooku.