Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa
1 % podatku

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa z gorącą i serdeczną prośbą o pomoc.

Od kilku już lat w ramach działalności naszego stowarzyszenia pomagamy dzieciom z terenów byłych PGR-ów w Beskidzie Niskim. Zorganizowaliśmy wiele warsztatów plastycznych, fotograficznych, filmowych i teatralnych, razem z dziećmi wydaliśmy dwie książki; albumy, prowadzimy świetlicę, organizujemy dożywianie i zajęcia pozaszkolne (język angielski, zajęcia informatyczne, plastyczne, taneczne, fotograficzne, muzyczne, basen), które tym dzieciom, pochodzącym z niezwykle zaniedbanych ekonomicznie i socjalnie terenów, pozwalają wyrównywać szanse.

By prowadzić naszą działalność dalej, potrzebujemy Państwa pomocy.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa posiada status organizacji pożytku publicznego. Zostaliśmy zarejestrowani jako opp przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Data dokonania wpisu 4. 11. 2005. Numer KRS: 0000020195.

W tym roku wystarczy w picie podać tylko numer KRS-u; wpłaty 1% dokona Państwa urząd skarbowy.

Nie marnujemy pieniędzy, pracujemy wyłącznie społecznie, nie mamy rozbudowanej administracji; każda złotówka trafia bezpośrednio do dzieci i młodzieży. Bardzo pomogły nam ubiegłoroczne wpłaty od Państwa. Mamy gorącą nadzieję, że pomogą nam Państwo także i w tym roku.

Bardzo proszę o przekazanie naszej prośby dalej.

Monika Sznajderman