Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa
Stowarzyszenie
  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa założyliśmy z myślą o dzieciach i młodzieży mieszkających w dawnym PGR-rze w Krzywej i Jasionce w gminie Sękowa (pow. gorlicki). Są to najdalej na południe wysunięte, najsłabiej zaludnione górskie tereny gminy. Są to jednocześnie tereny bardzo zaniedbane tak gospodarczo, jak socjalnie: bezrobocie w dawnym PGR-rze sięga 100% przy wysokim przyroście naturalnym. Dzieci rosną tutaj i dojrzewają w zaklętym kręgu biedy, z której nie potrafią znaleźć wyjścia - bo nie potrafią go znaleźć ich rodzice. Niedożywienie (Stowarzyszenie ma za zadanie także zdobywanie środków na dożywianie dzieci w szkole) i brak stałej opieki lekarskiej sprzyjają złemu stanowi zdrowia dzieci i młodzieży. W Krzywej znajduje się trzyklasowa szkoła podstawowa, po ukończeniu której, od czwartej klasy, dzieci dowożone są osiemnaście kilometrów do szkoły w Sękowej. Niedostateczne wyposażenie szkoły i brak środków na zapewnienie dzieciom np. kursów angielskiego czy komputerowego powodowały, że przechodząc do szkoły w Sękowej, już na samym początku były w stosunku do dzieci sękowskich opóźnione. Tam z kolei, z powodu zbyt dużej ilości uczniów (efekt likwidowania przez władze gminne mniejszych szkół), nie było możliwości, by mogły to opóźnienie nadrobić. Dlatego jednym z naszych celów od początku było wyposażenie szkoły w komputery i zorganizowanie dla wszystkich chętnych kursów języka angielskiego prowadzonego przez dobrych lektorów. Oba te cele osiągnęliśmy. Pracownia komputerowa czynna jest przez cały dzień, a raz w tygodniu odbywają się zajęcia informatyczne. Angielski prowadzony jest w trzech ośmioosobowych grupach. Stowarzyszenie dysponuje ponadto bogatą biblioteką, organizuje dla dzieci zajęcia taneczne i plastyczne, a raz w tygodniu - kursy pływania na gorlickim basenie.

  Kolejnym, bardzo ważnym i nie osiągniętym jeszcze celem jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, a także wykonanie i wyposażenie ubikacji w budynku szkoły. Do tej pory zarówno dzieci, jak i nauczyciele korzystać muszą z tzw. wygódki na podwórzu. Tragiczna sytuacja materialna rodziców utrudnia dalsze kształcenie młodzieży w terenu byłych PGR-ów w szkołach ponadgimnazjalnych, co jest warunkiem sine qua none przełamania błędnego koła nędzy. Kolejnym celem Stowarzyszenia jest pomoc uczniom tych szkół, jak również studentom, poprzez fundowanie stypendiów socjalnych, zakup biletów miesięcznych, książek i podręczników. Chcielibyśmy także w przyszłości organizować warsztaty, prowadzone przez specjalistów - m. in. socjologów, psychologów, pedagogów - motywujące młodzież do kształcenia się i opuszczania PGR-ów.

  Aby jednak PGR opuścić, trzeba wiedzieć, że istnieje coś poza nim. Że świat nie kończy się w Jasionce czy Krzywej. Chcemy uzmysłowić to dzieciom. W tym celu zorganizowaliśmy w ubiegłym roku tzw. "zieloną szkołę" nad morzem, a także kilka wycieczek - m.in. do Krakowa i Warszawy. W lecie ubiegłego roku odbyły się warsztaty fotograficzne, zorganizowane przez Piotra Janowskiego, fotografa z "Gazety Wyborczej", a także fotografów Pawła Kulę i Marka Noniewicza. Ich plonem są wystawa i album "Świat. Fotografie dzieci z Jasionki i Krzywej". Wystawa pokazywana była w Gorlicach, Warszawie, Wiedniu, Krakowie i Wadowicach, a ostatnio w dniach 25 - 28 września została zaprezentowana podczas międzynarodowych targów książki w Göteborgu.

  29 września rozpoczęła się realizacja projektu "W Krzywej zwierciadle", obejmujący dzieci i młodzież jednej ze szkół krakowskich oraz dzieci i młodzież z Krzywej i Jasionki. W ramach tego przedsięwzięcia w Krzywej odbywają się warsztaty: teatralny (wspólne przygotowywanie spektaklu teatralnego), internetowy (wspólne założenie strony internetowej), fotograficzny i literacki, (które zakończą się publikacją wspólnej książki zatytułowanej roboczo "Miejsca magiczne Krakowa i Krzywej"). O szczegółach dowiecie się Państwo już wkrótce na osobnej podstronie...
Numer konta:

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa
Wołowiec 11
38-307 Sękowa

BGŻ O/Gorlice nr 89 2030 0045 1110 0000 0396 2990